Základní škola - historie

nase-skola

Odkaz na nové stránky http://zszichovice-cz.webnode.cz

 

Základní kámen ke stavbě budovy Obecné školy v Žichovicích byl slavnostně položen 20.června 1869. O rok později 21.září 1897 již došlo ke kolaudaci budovy. Sušický stavitel Raimund Denk, jehož firma zvítězila v konkurzním řízení, postavil budovu za 11 950 zlatých. Subvencemi získaly Žichovice čtyři tisíce zlatých, zbytek výloh zůstal na obci.

 

Slavnostní vysvěcení školní budovy se uskutečnilo 26.září 1897 v 15 hodin a zúčastnili se ho místní občané a také hosté, mezi nimi okresní školní inspektor Richard Branžovský, Ferdinand hrabě Chotek a c.k. hejtman Karel Pasovský. Bohatá historie žichovické školy je zaznamenána ve školních kronikách. Bývalá ředitelka školy Milena Hnídková zapisovala události již do pátého dílu kroniky,  ředitelka Eva Opatrná  v této tradici pokračovala a současná ředitelka Jaroslava Krčmářová rovněž na tuto tradici navázala.

Současnost

kak-jsou-najednou-vsichi-hodni

 

Naše ZŠ v Žichovicích je venkovská a malotřídní. Nachází se ve staré části Žichovic a má více jak stoletou tradici. V letošním školním roce 2014/2015 vyučujeme ve dvou třídách. První třída 1.  a  2.  ročník, druhá třída 3., 4. a 5. ročník. Naši školu navštěvuje 26 žáků, z toho 12 dívek a 14 chlapců. Žáci jsou místní, ale též dojíždí z okolních obcí. Začátek vyučování je z tohoto důvodu v 8:05 . Na naši školu je přihlášeno 21 žáků s domácí výukou, vyučujících se dle § 41. 

 

   Naše škola zažádala  o finanční dotaci z EU z programu BENEFIT 7, která jí byla přidělena.Finanční prostředky byly  využity na vybavení školy interaktivními tabulemi a na obnovu výpočetní techniky.  

 Naše škola je zapojena do projektu: Ovoce do škol.

 

 Na naší škole se vzdělávají žáci dle § 41 (domácí škola).

 

 

 

                                                                                                                        EXISTUJE NEJMÉNĚ DESET DŮVODŮ, PROČ PŘIJÍT K ZÁPISU PRÁVĚ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽICHOVICE:

1)ZŠ Žichovice je malá škola s příjemným domácím prostředím, která umožňuje přirozenější přístup k výuce, než je tomu ve velkých školách.

2)Obědy jsou pro žáky prvních tříd bezplatně, 2.-5. ročník platí jen polovinu (10,-Kč).

3)Školní družina v pěkném prostředí u místní lékárny a využívá prostředí zámeckého parku k různým aktivitám a je zcela zdarma.

4)Obrovskou výhodou školy jsou menší počty žáků ve třídách. To umožňuje individuální přístup k jednotlivým žákům, usnadňuje všem dětem výuku a přináší výborné vzdělávací výsledky i u dětí se zhoršenou vzdělávací schopností, nebo naopak u nadprůměrně nadaných žáků. Škola měla vynikající hodnocení od poslední České školní inspekce .

5)Příjemné rodinné klima ve škole vytváří schopní pedagogové s velkou invencí, svědomitým a laskavým přístupem k výuce. (Diskuzi ze strany rodičů i žáků jsme otevření.)

6)Během školního roku probíhá celá řada zajímavých akcí, soutěží a výletů.

7)Součástí výuky je například i základní plavecký výcvik, od 3.ročníku se vyučuje anglický jazyk.

8)Škola nabízí pestrou škálu kroužků zdarma.

9)Součástí dětského kolektivu jsou i integrovaní žáci.

10)Zřizovatel (obec Žichovice) školu podporuje, garantuje finanční i morální podporu do příštích let.


Na shledanou, těší se na Vás kolektiv pracovníků ZŠ Žichovice. 


Zajímavé odkazy:

 

 

 


Teploměr Žichovice


Internet pro všechny
 
ByznysWeb.cz

 

Místopis Jihozápadních Čech
-hledání rodů

 
Šumařina,
občanské sdružení

 

Zuklín
miniprůvodce po několika
pošumavských obcích

 

Webkamera Žichovice

 

Podporujeme projekt CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Z internetu:

iDNES.cz
Aktuálně.cz

Novinky.cz

IDOS - Jízdní řády

 

Jiné žichovické stránky:

Otavan
Hasiči Žichovice

TJ Žichovice

Lamberská stezka

 

Počasí:

In-počasí

Návštěvnost: