Žichovice na starých mapách

03.05.2008, 20:03, Miloslav Sova

Císařské otiskyZhruba před měsícem se na mě obrátil pan Michael Švec příležitostný publicista a velký nadšenec věnující se studiu starých dokumentů s žádostí o spolupráci při propagaci stránek věnujících se méně známým koutům naší části Šumavy. Při té příležitosti jsem od něj dostal tip na opravdu zajímavé historické vojenské mapy v kterých samozřejmě nechybí ani naše obec Žichovice (centrum na tu dobu významného žichovického panství).

 

Toto téma mě zaujalo natolik, že jsem se rozhodl s našimi čtenáři podělit o nejzajímavější kousky, které pro veřejnost v on-line podobě zpřístupnila laboratoř geoinformatiky Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem. Článek by mohl být také zajímavým spestřením pro hodiny dějepisu, kde by žáci názorně viděli jak se s postupem času zdokonalovaly metody mapování krajiny.

 

I. vojenské mapování – josefské 1764-1768 a 1780-1783

Jeho podkladem se stala Müllerova mapa zvětšená do měřítka 1: 28 800. Důstojníci vojenské topografické služby projížděli krajinu na koni a mapovali metodou "a la vue", česky to zní méně vznešeně - "od oka", tj. pouhým pozorováním v terénu. Jeden důstojník za léto zmapoval až 350 km2.

 

                   

 

II. vojenské mapování – Františkovo 1836-1852

Jeho vzniku předcházela vojenská triangulace, která sloužila jako geodetický základ tohoto díla, oproti I. vojenskému mapování můžeme tedy sledovat zvýšenou míru přesnosti.

 

                   

 

III. vojenské mapování - Františko-josefské
1876-1878 (Morava a Slezsko), 1877-1880 (Čechy)

Jelikož Františkovo mapování již nestačilo požadavkům armády rakouské monarchie na přesné a hlavně aktuální mapy, r. 1868 rakouské ministerstvo války rozhodlo o mapování novém. Jeho podkladem se opět staly katastrální mapy, oproti II. vojenskému mapování je vylepšeno znázornění výškopisu – nejen šrafami, ale také vrstevnicemi a kótami.

 

                   

 

Další zajímavá mapa již nepatří mezi vojenské a najít jí můžeme v digitální knihovně map Vědecké knihovny v Olomouci. Její název napovídá, že se podrobněji věnuje právě naší lokalitě - Práchenský kraj v Království českém – 1847

 

                   

 

Císařské povinné otisky stabilního katastru

 

Soubor tvoří 11 732 katastrálních map (Čechy 8444, Morava 3288) na 46 732 mapových listech (Čechy 31 209, Morava 15 523) různých rozměrů.Mapy vznikaly v letech 1824 až 1843. V celé bývalé monarchii byla v letech 1824 - 1840 (Čechy) vybudována trigonometrická síť (číselným + grafickým způsobem), která byla výchozí pro katastrální mapování.Z důvodu eliminace délkového zkreslení byly české země zahrnuty do více souřadných soustav. Pro Čechy byla zvolena soustava s počátkem v bodě na vrchu Gusterberg v Horních Rakousích a pro Moravu s počátkem ve věži dómu Sv. Štěpána ve Vídni. Císařské povinné otisky byly uloženy ve vídeňském "Zentralarchivu" a nyní pro území Čech, Moravy a Slezska jsou uloženy v ústředním archivu v Praze.


Mapový list Žichovic (původně Schichowitz) – mapováno 1837 (dochováno úplné)

 

                      

 

Aretinova mapa Čech

V dnešním článku poslední mapa na které můžeme najít naší obec Žichovice. Pavel Aretin se narodil v Uherském Brodě kolem roku 1570, v letech 1600 – 1608 působil v Klatovech jako radní písař, roku 1609 přijal funkci českého sekretáře rožemberského šlechtice Petra Voka. Roku 1612 se odstěhoval do Prahy, kde získal titul šlechtice. Po bělohorských persekucích byl nucen odejít do Pirny. Zemřel roku 1640. Aretin se sám prohlásil pouze za vydavatele třetí mapy Čech, autor samotného mapového podkladu není dosud znám. Za Aretinova života vyšla mapa ve dvou vydáních pod názvem „Regni Bohemiae nova et exacta descriptio“.

 

                      


Na úplný závěr si dovolím všem našim čtenářům nabídnout s dnešním tématem trochu nesouvisející fotografii za kterou rovněž vděčím panu Michaelu Švecovi (tomu ji poskytnul pan Novák). Nezachycuje přímo dění v Žichovicích, ale místo kde byla pořízena určitě každý občan Žichovic dobře zná. Jedním s pánů zachycených na fotografii z roku 1924 by měl být Josef Dušek syn Tomáše Duška obchodníka ze Strašína.  

              

 

 
« Zpět


Diskuse: "Žichovice na starých mapách"
Datum: Jméno: Komentář:
- Žádné komentáře -
Přidat komentář | Zobrazit všechny komentáře