Výzva k aktualizaci žádostí o přidělení bytu. Termín kolaudace 14 BJ Žichovice se blíží.

10.06.2009, 00:48, Miloslav Sova

Obec Žichovice eviduje již cca. 40 žádostí o přidělení bytu v majetku obce . Vzhledem k blížícímu se termínu dokončení díla „Stavební úpravy nebytových prostor stávajícího úřadu na 14 BJ Žichovice“, na pozemku parc.č.255 v k.ú. Žichovice,  chce OÚ aktualizovat zaevidované žádosti.

 


Stavba byla realizována s použitím státní dotace a je nezbytné dodržet podmínky pro poskytnutí této dotace. Podmínky jsou součástí „Nařízení vlády č.146/2003 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby“. Tyto podmínky jsou uvedeny v Příloze č.V, která je nedílnou součástí tohoto dopisu.

Na základě potvrzení  zájmu o obecní byt a vyplnění dotazníku bude proveden výběr ze žadatelů. Výběr provede zastupitelstvo obce na základě bodového systému, jehož podmínky budou náležitým způsobem a včas zveřejněny.

Po výběrovém kole budou uchazeči vyzváni k předložení nezbytných dokumentů (prohlášení o společně posuzovaných osobách, doklad o výši příjmů aj.), na jejichž základě s nimi bude sepsána nájemní smlouva.

Předpokládaný datum oficiálního předání a sepsání nájemných smluv byl předběžně stanoven na srpen 2009.


Dispozice bytových jednotek:

1.NP – 3 bytové jednotky (z toho 2 jako tzv. upravitelný byt pro imobilní občany)
byt č.1 1+1 49,75 m2, byt č.2 1+1 47,68 m2, byt č.3 1+1 47,83 m2

 

2.NP – 6 bytových jednotek (1x 2+1, 1x 1+1, 4x garsoniéra)
byt č.4 2+1 59,43 m2, byt č.5 gars. 32,02 m2, byt č.6 gars. 28,68 m2
byt č.7 1+1 47,75 m2, byt č.8 gars. 33,85 m2, byt č.9 gars. 35,04 m2

 

3.NP – 5 bytových jednotek (1x 3+1, 2x 2+1, 2x 2+kk)
byt č.10 2+1 54,13 m2, byt č.11 2+kk 48,96 m2, byt č.12 2+kk 49,79 m2
byt č.13 2+1 58,87 m2, byt č.14 3+1 70,35 m2


Předpokládaná výše nájemného: 55,- Kč / m2

 


Průměrná měsíční mzda dle ČSÚ za rok 2008: 23.542,- Kč
(průměrná mzda dle ČSÚ je nezbytná pro zjištění, zda žadatel má nárok na přidělení bytu)
 

 

Byt dispozice m2 Nájem 55 Kč/m2
1 1 + 1 49,75  2736
2 1 + 1 47,68  2622
3 1 + 1 47,83  2631
4 2 + 1 59,43  3269
5 G 32,02  1761
6 G 28,68  1577
7 1 + 1 47,75  2626
8 1 + 1 33,85  1862
9 G 35,04  1927
10 G 54,13  2977
11 2 + 1 48,96  2693
12 2 + kk 49,79  2738
13 2 + 1 58,87  3238
14 3 + 1 70,35  3869

 

 

 

 
« Zpět


Diskuse: "Výzva k aktualizaci žádostí o přidělení bytu. Termín kolaudace 14 BJ Žichovice se blíží."
Datum: Jméno: Komentář:
- Žádné komentáře -
Přidat komentář | Zobrazit všechny komentáře