Vyjádření starosty Obce Žichovice

07.05.2012, 20:33, Milan Šuba

Ihned v úvodu je třeba rezolutně odmítnout některá tvrzení a názory uveřejněné v článku pana Miloslava Sovy „Mystifikace Karla Štěpána Lamberka pokračují aneb Jak se snadno stát šlechticem“ ze dne 6. 5. 2012.


 Obci Žichovice v žádném případě nepřísluší hodnotit nebo rozhodovat o tom, zda pan Karel Štěpán Lamberk je či není příbuzensky spřízněn s šlechtickým rodem Lamberků, který po určité historické období vlastnil i žichovické panství. Proto odmítám obsah tohoto článku, který zcela určitě nepatří na oficiální stránky obce. Nechci se příliš vyjadřovat k obsahu článku pana Sovy, pouze jej chci ujistit, že ani starostové okolních obcí a ani Občanské sdružení Lamberská stezka nepodlehli žádným lžím, naopak na ustavující schůzi sdružení, a to za souhlasu pana Karla Lamberka, se členové sdružení shodli na tom, že z důvodu zpochybňování příbuzenského vztahu se nebude spřízněnost pana Lamberka s tímto rodem objevovat v oficiálních vyjádřeních Občanského sdružení Lamberská stezka. V současné době je pan Karel Štěpán Lamberk čestným členem sdružení, a to hlavně z důvodu, že na počátku vzniku této organizace stál právě on. Autorovi článku panu Sovovi bych chtěl ještě na závěr doporučit, aby se důkladně seznámil s §180 zák. č. 40/2009 Sb. a §184 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Zastupitelstvo Obce Žichovice podá své vyjádření k této věci po nejbližším svém zasedání.
 

 
« Zpět


Diskuse: "Vyjádření starosty Obce Žichovice"
Datum: Jméno: Komentář:
08.05.2012, 01:24 Miloslav Sova Pár upřesnění k vyjádření starosty
08.05.2012, 10:05
09.05.2012, 00:42 Miloslav Sova Aktualizace
10.05.2012, 12:26 Jiří Vichta Reakce
Přidat komentář | Zobrazit všechny komentáře