VIII. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Žichovice – nezájem ze strany občanů i zastupitelů.

01.04.2008, 00:36, Miloslav Sova

Nově postavené nebo rekonstruované objekty musí podle nových zákonů splňovat všechny protipožární směrnice (hydranty, hasičské přístroje a nově také požární hlásiče)Včera ! Po více než 3 týdnech od konání veřejného zasedání zastupitelstva vám přinášíme také stručné info na stránkách našeho serveru. Bohužel první veřejný dokument tzv. Usnesení zasedání OZ jsem objevil na úřední desce až 18.3.2008 a zaznamenat si veškeré důležité informace (ačkoliv jsem vytrénovaný z tiskových konferencí telekomunikačních operátorů) bylo tentokrát za pomoci pera téměř nemožné.

 

Jak už naznačuje název článku, pravidelná zasedání zastupitelstva se v poslední době potýkají s nezájmem občanů a bohužel i některých zastupitelů. Na jedné straně se tomu nedivím, protože většina takových zasedání (a nejen v naší obci) jsou pro obyčejného občana poněkud nudná. Na druhé straně však nechápu zejména starousedlíky, které přestalo zajímat dění v naší obci právě v době, kdy zde probíhají snad největší stavební práce za posledních 20 let a zastupitelstvo rozhoduje o investicích, které přesahují rámec běžných údržbových prací (např. částka 14,368 milionu na přestavbu budovy OÚ není částkou nad kterou bychom mohli jen tak mávnout rukou).

Sečteno a podtrženo na 8 veřejné zasedání dorazili celkem 4 občané (včetně mě) a 3 zastupitelé se z jednání řádně omluvili (Senft, Šuba a Lísa). Celé zasedání včetně diskuze netrvalo déle než 25 minut a hlavním tématem byla již zmiňovaná rekonstrukce budovy OÚ a také rozbor hospodaření obce za rok 2007.

Místnost nacházející se těsně před vstupem do obecní knihovny je již téměř hotová.U rekonstrukce OÚ Žichovice se jednalo zejména o rozdělení celé přestavby na dvě oddělené akce a to na stavbu „14 BJ Žichovice“ (vlastní přestavba části úřadu na 14 bytových jednotek) a „Stavební úpravy a přemístění obecního úřadu Žichovice“. Dojde tedy k rozšíření původní smlouvy s firmou LIMEX CB a.s. a to formou DODATKU D1. Nové celkové náklady na přestavbu OÚ Žichovice tak dosáhnou částku 14 368 230 Kč.

Výměna oken je v plném prouduK zmiňované rekonstrukci bych si dovolil snad pouze jednu poznámku. Ačkoliv to zákon zřejmě neukládá, přesto bych u tak velké investice jakou přestavba OÚ nepochybně je, alespoň na oficiálních stránkách obce hledal nějakou zjednodušenou projektovou dokumentaci, nějaký obrázek jak bude OÚ po rekonstrukci vypadat. Žádný takový dokument (natož pak třeba fotografie z probíhající rekonstrukce) jsem na oficiálních stránkách obce nenašel. Aby občané získali alespoň základní představu jak rozsáhlé práce se na budově provádějí (výměna oken, elektroinstalace, nové omítky, podlahy, celkové uspořádání jednotlivých místností).

Dalším důležitým tématem byl rozbor hospodaření Obce Žichovice za rok 2007. Celkové příjmy obce dosáhli částky 8 041 370 Kč z toho 4 811 210 Kč připadlo na daňové příjmy, 2 110 870 Kč na nedaňové příjmy, 153 150 Kč na kapitálové příjmy a zbytek 966 000 Kč připadlo na příjmy z dotací. U příjmu z dotací bych ještě uvedl, že 715 tisíc Kč z celkové sumy dotací přicestovalo z Programu obnovy venkova. Na zasedání zazněl názor, že 966 tisíc Kč získaných na dotacích je velmi slušná částka. Já osobně bych si dovolil s tímto tvrzením polemizovat, protože v současné době, kdy se každá obec snaží z domácích i evropských zdrojů „urvat“ co největší balík peněz, mi částka 966 tisíc nepřipadá nijak závratná. Navíc většina z těchto peněz byla použita na vyřešení téměř havarijního stavu střechy v ZŠ a rekonstrukci mateřské školky – takže jejich získání bylo poměrně snadné. Každý občan má dnes díky internetu možnost nahlédnout do hospodaření obcí s podobným počtem obyvatel jako má naše obec Žichovice.

 

Já jsem v rychlosti vyhledal například obec Kameničky na Chrudimsku. Podívejte se nejdřív na malé info o vesnici roku 2001 zde a zde si prohlédněte co vše se tam za 4 roky vybudovalo a kolik může stejně lidnatá obec získat na dotacích. Pro ty kteří neradi klikají na odkazy jen ve stručnosti uvedu, že tato obec získala na dotacích za 4 roky více než 74 milionů Kč což na každého občana představuje 94 tisíc Kč. Z telefonického rozhovoru s panem starostou jsem se následně dozvěděl, že obec Kameničky v rekordním čerpání dotací pokračovala i v roce 2007 a i pro tento rok má připraveno hned několik nových projektů.

Dále se na zastupitelstvu projednalo snížení prodejní ceny špýcharu z 1,350 milionu na 1,250 milionu Kč.

Zastupitelstvo obce dále rozhodlo o nákupu nádoby SBA 550 v ceně 9 223 Kč na zimní posyp, o pokácení dvou jehličnatých stromů před budovou zámku (z důvodu ohrožení života a majetku obce).

Dále zastupitelstvo rozhodlo o ponechání výsledku hospodaření v ZŠ Žichovice ve výši 27 412 Kč v účetnictví ZŠ přitom by 8 327 Kč mělo přijít na vyrovnání ztráty z minulých let, 500 Kč do fondu odměn a 18 585 Kč na zařízení učeben školy.

Školka tentokrát hospodařila s mírnou ztrátou vy výši 35 695 Kč a zastupitelstvo se dohodlo na jejím vyrovnání částkou 40 tisíc Kč s provozní dotace na rok 2008

Z těch důležitějších věcí probíraných na 8. zasedání bych ještě rád připomněl, že zastupitelstvo pověřilo starostu obce oslovením tři společností které by provedli statické zajištění krovu a výměnu střešní krytiny na jedné z budov zámku v Žichovicích (p.č. 1/1 v k.ú. Žichovice). Jedná se o zakázku malého rozsahu, podle odhadu starostu Jiřího Hejpetra by oprava neměla překročit částku 950 tisíc Kč.

Na závěr ještě několik praktických informací. V plánu je i pravidelný svoz nebezpečného odpadu, na zasedání zazněl termín 10 až 12.dubna 2008 (na obvyklém místě parkoviště před budovou OÚ). Občané, kteří by chtěli využít možnost bezplatného změření Radonu ve své nemovitosti tak mají nahlásit do 25.4.2008 (viz. tento dokument). Obyvatelé Žichovic, kteří si na pátek 18.4.2008 naplánovali práce závislé na dodávce elektrického proudu ať věnují pozornost tomuto oznámení.


Na úplný závěr si dovolím ještě jen tak pro zajímavost odkázat na úřední desku vzorové obce Němčovice o které již jsem se na tomto serveru jednou zmiňoval. Informovaní občanů zde dovedli téměř k dokonalosti a od konce minulého roku jsou zasedání zastupitelstva přenášené obrazem i zvukem do všech domácností připojených do obecní sítě NE-NET.

 

Plné znění usnesení najdete na úřední desce obce Žichovice nebo i zde na tomto serveru v sekci dokumenty ke stažení.

 
« Zpět


Diskuse: "VIII. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Žichovice – nezájem ze strany občanů i zastupitelů."
Datum: Jméno: Komentář:
16.04.2008, 17:04 Ing. Helena Kolářová vyjádření k článku veřejné zasedání
Přidat komentář | Zobrazit všechny komentáře