Proběhlo III.veřejné zasedání zastupitelstva obce Žichovice – první neoficiální informace z jednání.

09.03.2007, 12:05, Miloslav Sova

Vesnička naše středisková :-)Dnes 8.3.2007 proběhlo III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Žichovice. Dovoluji si vám nabídnout neoficiální postřehy z jednání (článek bude doplněn o oficiální zápis ve chvíli, kdy bude ze strany obce dodán). Informace ze zasedání v tomto článku tedy nemusí být úplné a pokusím se pouze v rychlosti informovat o nejdůležitějších bodech jednání.
Schůzi zahájil starosta obce Jiří Hejpetr a přítomné občany seznámil s programem jednání, zveřejněném již v minulém článku. Slova se ujal Ing. Václav Senft, který stručně shrnul hospodaření obce (zveřejněno v tomto dokumentu). Celkové finanční prostředky na účtech obce k 31.12.2006 tak dosáhli částky 3 200 625 Kč a hospodaření obce v roce 2006 skončilo přebytkem 92 729 Kč.

Dále Ing. Senft seznámil občany s výsledkem kontroly hospodaření obce Žichovice, která proběhla dne 7.2.2007 a neshledala žádné nedostatky v účetnictví.

Matrikářka Dana Marešová poté seznámila přítomné s výsledky pravidelné inventarizace hospodářských prostředků, podle které celkový majetek obce (budovy, pozemky, zařízení)  ke dni 31.12.2006 činil 37 342 670 Kč a celkové závazky obce nepřesahovali 240 483 Kč.

Zastupitel Václav Bublík obeznámil přítomné s činností kontrolní komise (členové Václav Bublík, Jaroslav Šuba a Miloš Hadvičák), která provedla kontrolu užívání pronajatých zahrádek a také se zabývala vyřešením stížnosti rodičů místního žáka základní školy, předmětem které byl údajný důraznější tón paní učitelky Krčmářové při napomínání dotyčného žáka. Podle zápisu z 18.12.2006 nebylo zjištěno žádné pochybení ze strany paní učitelky.

Za kulturní výbor zastupitel Jan Kavale vyjádřil politování nad dočasným přerušením činnosti nové restaurace u Jelena, v které mimo klasické restaurační činnosti bylo naplánováno i několik kulturních akcí a také přednášek (např. Přednáška cestovatele a fotografa Vladislava Hoška).

Starosta obce Jiří Hejpetr informoval také o předpokládaném svozu nebezpečného odpadu, který je předběžně naplánován na termín 28.4.2007. Dále informoval také o snížení příspěvku na dopravu, kterým jednotlivé obce přispívají na ztrátové autobusové linky, aby zabezpečili základní dopravní obslužnost obce. V porovnání s minulým rokem se podařilo příspěvek snížit na polovinu a to na celkových 13 580 Kč.

Starosta zveřejnil také nejčerstvější informace o stavu dotací, kde se podařilo pro místní školku zajistit dotaci ve výši cca. 200 tisíc Kč, která by měla být investována do rekonstrukce toalet, umyvadel, kuchyně a jejího zázemí.

Z požadované částky cca. 640 tisíc Kč na rekonstrukci základní školy se podařilo získat přibližně 400 tisíc Kč. Dále bylo požádáno o příspěvek na zlepšení dávkování chlóru do obecního vodovodu a také dotaci na pokračování výměny oken v místním zámku. Vyřízení těchto žádostí zatím není známo.

Starý traktor, který již dosloužil.Po dlouhé době byl konečně vyřešen problém s dosluhujícím a technickým stavem nevyhovujícím traktorem (bez SPZ), který byl odprodán za cca. 30 tisíc Kč a zakoupen byl traktor novějšího typu za cca. 90 tisíc. Stav nově pořízeného (zánovního) traktoru byl ohodnocen místostarostou Hanzlíkem jako uspokojivý a Nově zakoupený zánovní traktor po menších opravách může začít sloužit.odpovídající jeho kupní ceně a po provedených menších opravách (např. výměna baterie) bude již brzo schopen začít sloužit.

Starosta dále informoval o přistoupení obce Žichovice do zájmového sdružení právnických osob Prácheňsko se sídlem v Horažďovicích. Cílem sdružení je všestranný rozvoj - především společná propagace regionu, podporování rozvoje místního průmyslu a řemesel a vytváření podmínek pro poskytování sociálních služeb, využití potenciálu cestovního ruchu v této oblasti a tím zajištění trvale udržitelného rozvoje, společná péče o venkovské památky. Obec bude členství ve sdružení stát 1 Kč za každého občana obce tedy cca. 700 Kč ročně. Sdružení by mohlo v budoucnu společně žádat o dotace na projekty přesahující možnosti jednotlivých obcí.

Starosta místních hasičů a současně zastupitel Josef Vích obeznámil občany se záměrem místních hasičů spojit v roce 2008 oslavu místního hasičského sboru (120-té výročí založení) a organizací okresní přehlídky hasičských sborů a připomněl, že organizování takovéto větší akce by umožnilo občanům obce seznámit se i s různou méně známou hasičskou technikou (například při poslední podobné akci se divákům představil i záchranný vrtulník).

Dalším bodem jednání byli odprodeje obecního majetku a také řešení komplikovaného sporu, v kterém části pozemku i nemovitosti patří dvěma různým vlastníkům a zároveň část také obci. Komplikované vlastnické vztahy však znemožňují nutnou rekonstrukci.

K problematice internetových stránek obce se zastupitelstvo rozhodlo svolat zvláštní pracovní schůzku, na které by se mělo zastupitelstvo vyjádřit k nabídce OS Internet pro všechny na vytvoření a provozování oficiálních stránek obce.

V následné diskuzi se řešil odvoz odpadků komplikovaný zaparkovanými vozidly některých občanů a možnost řešení této situace pomocí přenosného dopravního značení. Dalším tématem diskuze byla také možnost porovnat nabídky zdejších internetových poskytovatelů připojení a zhodnotit, která by byla pro připojení obecního úřadu nejvýhodnější (vzhledem ke končící smlouvě se současným ISP). Za zvážení by přitom stála i možnost ušetřit náhradou některých klasických pevných linek levnější alternativou VoIP telefonů (obvykle nemají žádný měsíční paušál, volání je zpravidla také levnější, nevýhodou je pak ale také závislost na kvalitě internetového připojení).

Pro čtenáře, kteří článek dočetli až sem, znovu opakuji, že informace v tomto článku nejsou oficiálním zápisem a mohou se tedy od oficiálního zápisu v některých detailech lišit. V nejbližší době vám na tomto místě nabídneme i oficiální zápis z jednání nebo hledejte také na úřední desce obce. 
 
« Zpět


Diskuse: "Proběhlo III.veřejné zasedání zastupitelstva obce Žichovice – první neoficiální informace z jednání."
Datum: Jméno: Komentář:
19.04.2007, 16:57 Petr Samec Je času málo nebo hodně ???
Přidat komentář | Zobrazit všechny komentáře