Otevřený dopis bývalého starosty Václava Bublíka pro současného starostu Jiřího Hejpetra.

23.05.2007, 16:50, Miloslav Sova

Jelikož hlavní náplní tohoto serveru je informovat o dění v obci Žichovice a také o problémech, které trápí naše občany, rozhodli jsme se zveřejnit dopis bývalého starosty naší obce pana Václava Bublíka, který reaguje na zprávu obecního úřadu (zveřejněnou ve 12. čísle OTAVANU) týkající se okolností jeho odvolání z funkce starosty. Je pro nás velkým překvapením, že redakční rada žichovického informačního občasníku OTAVAN odmítla dopis pana Bublíka bez jakéhokoliv smysluplného vysvětlení zveřejnit, přesto že v dopise pouze požaduje vysvětlení a upřesnění informací týkajících se jeho odvolání.


Pro naše čtenáře si však nejdříve dovolím celou kauzu v krátkosti zrekapitulovat. Víc jak dva roky po trochu dramatické výměně v čele naší obce byla v 12 čísle Otavanu vydána obsáhlá „Zpráva Obecního úřadu“, která informovala o činnosti v obci Žichovice v období 2002 – 2006. V bodě týkajícím se činnosti zastupitelstva obce bylo odvolání starosty Václava Bublíka komentováno takto:

25. července 2003 zastupitelstvo obce projednalo a rozhodlo dle zákona č. 128/2000 Sb, o obcích, odvolat stávajícího starostu Bublíka Václava pro neplnění svých úkolů. Odvolání vědomě podepsali všichni zbývající zastupitelé.“

Nepřísluší mi zde komentovat okolnosti odvolání bývalého starosty Bublíka (na jednání jsem nebyl přítomen a pouze zprostředkovaně z několika zdrojů jsem byl informován, že občané k tomuto kroku od žádného z hlasujících zastupitelů skutečně nedostali žádné konkrétnější vysvětlení). Bohužel podrobnějšího vysvětlení konkrétních pochybení a nesplněných úkolů se zřejmě nedočkal ani pan Bublík a proto se rozhodl dopisem adresovaným k rukám současného starosty obce požadovat konkrétní dokumenty a zápisy z veřejných jednání zastupitelstva, které by dokazovaly, že skutečně své úkoly neplnil. Dopis uvádíme v plném znění:

Ve 12. čísle žichovického informačního občasníku „Otavan“ jste mimo jiné zveřejnil informaci, že jsem byl odvolán z funkce starosty obce pro neplnění svých úkolů. Toto Vaše prohlášení považuji za účelový předvolební tah, který poškodil moji pověst a uráží mou čest. Proto Vás důrazně písemně žádám (když Vám nestačí má osobní interpelace na pracovním jednání zastupitelstva obce) o předložení přímých a konkrétních důkazů pro Vaše tvrzení. To znamená, že bezodkladně předložíte zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva obce, kde jsem byl tímto orgánem obce pověřen konkrétními úkoly a následně tento orgán obce konstatuje, že jsem tyto úkoly nesplnil.

Pokud tyto přímé důkazy nepředložíte, potom žádám, aby v nejbližším vydání žichovického občasníku „Otavan“ byla výrazným způsobem zveřejněna vaše veřejná omluva v tom smyslu, že Vámi podaná informace ve 12. čísle byla lživá a nepravdivá.

V Žichovicích dne 18.1.2007 Václav Bublík
Žichovice 158

Dne 16. února 2007 současný starosta Jiří Hejpetr reagoval na dopis pana Bublíka následovně:

Věc: Vyjádření k dopisu ze dne 18.1.2007

K vašemu dopisu ze dne 18.1.2007 sděluji, že jste byl odvolán ze své funkce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 28.8.2003, což podepsalo 8 tehdejších zastupitelů.
Pokud byste si plnil své úkoly, zcela určitě byste nebyl takovým počtem zastupitelů odvolán.

Jiří Hejpetr
starosta obce

Odpověď starosty Jiřího Hejpetra pana Bublíka celkem pochopitelně neuspokojila (popravdě řečeno neuspokojila by ani mě). V médiích se velmi často setkáváme s výsledky hlasování různých dozorčích rad velkých podniků, odvoláváním náměstků i ministrů a ani zdaleka to neznamená, že by předsedové dozorčích rad, náměstci nebo ministři nutně neplnili dobře své úkoly. Důvodem většinou bývají různé politické, ekonomické nebo jiné strategické zájmy, které v danou chvíli převáží nad skutečnými pracovními schopnostmi odvolávaného jedince. Nejznámějším příkladem z posledních let je odvolání Terrence Valeskiho bývalého generálního ředitele Eurotelu a geniálního managera uznávaného na celém světě. Stál za největšími úspěchy společnosti Eurotel, působil úspěšně v několika světových telekomunikačních firmách byl uznáván svými konkurenty i odbornou veřejností a přesto byl odvolán dozorčí radou Českého Telecomu bez konkrétního zdůvodnění.

A proč jsem si dovolil v tomto článku tak odbočit od tématu a uvést příklad z oboru telekomunikací, který je většině čtenářů tak vzdálený? Protože nikdo při odchodu pana Valeskiho neřekl, že špatně plnil své povinnosti, Telecom vydal tiskovou zprávu v které ocenil jeho práci, ministři tehdejší vlády mu poděkovali, jeho bývalý zaměstnanci při odchodu zatleskali.

Tímto příkladem jsem pouze chtěl upozornit na fakt, že ani „okamžitý negativní hlas“ většiny hlasujících nemusí zákonitě znamenat, že odvolávaný špatně plnil své úkoly. Stejné politické, ekonomické a strategické zájmy v danou chvíli platí nejen u dozorčích rad velkých podniků, ale i u většiny městských a obecních zastupitelstev u všech měst a obcí v tomto státě. Předmětem sporu mezi současným a bývalým starostou tedy není samotné odvolání ani jeho způsob, ale pokud to dobře chápu jedná se o nepravdivé pojmenování „důvodů“ odvolání zveřejněné v tiskovině vydávané obecním úřadem (navíc v předvolební době).

Zveřejněním této kauzy i dopisů mezi bývalým starostou Václavem Bublíkem a současným starostou Jiřím Hejpetrem v žádném případě nechci rozdmýchávat nějaké staré spory nebo zpochybňovat legitimnost odvolání bývalého starosty (na to měli zastupitelé dle platných zákonů své právo a rozhodli se ho využít). Jako příležitostný publicista a zakladatel internetového zpravodajského serveru Internet pro všechny s měsíční návštěvností cca. 40 tisíc čtenářů však téměř denně řeším situace, kdy nepřesně podaná informace může poškodit dobré jméno i ekonomické zájmy firem či lidí o kterých ve svých článcích píši. I přesto, že informační občasník „Otavan“ vyšel pouze v nákladu 300 kusů, je případná nepřesná informace o to závažnější, že se dostává do rukou úzkého okruhu čtenářů bydlících v konkrétní lokalitě v době voleb (tedy v době kdy tato skupina čtenářů rozhoduje o složení obecního zastupitelstva na celé příští volební období).

Vzhledem k tomu, že informační portál http://www.zichovice.cz/ je určen pro všechny obyvatele obce Žichovice i všechny návštěvníky, které zajímá dění v Žichovicích si tedy dovoluji současnému starostovi Jiřímu Hejpetrovi, případně zastupitelům, kteří tehdejší odvolání pana Bublíka podpořili, nabídnou možnost vyjádření. Rádi zde článek doplníme o konkrétní dokumenty a zápisy z veřejných zasedání týkající se „nesplněných úkolů ze strany bývalého starosty Bublíka“ v případě obsáhlejší reakce jsme ochotni tomuto tématu věnovat ještě jeden článek.

Na úplný závěr bych ještě jednou rád připomenul, že k zveřejnění této kauzy jsem se rozhodnul, až poté, co panu Bublíkovi bylo prokazatelně odepřeno právo na odpověď. V seriozních zpravodajských periodikách je totiž obvyklé, že v případě odlišného názoru na konkrétní problém dostávají obě názorové protistrany přibližně stejný prostor k vyjádření svých stanovisek. Ať už byly důvody k odvolání tehdejšího starosty Bublíka jakékoliv, do své funkce se ve své době dostal na základě rozhodnutí všech občanů Žichovic a po celé období kdy stál v čele obce se snažil udělat maximum pro její rozvoj. To je dle mého názoru dostatečný důvod k tomu, aby pro svojí obhajobu dostal stejný prostor, ve stejném periodiku v jakém (podle jeho názoru) byly o jeho osobě uvedené nepravdivé informace. To se však v tomto případě nestalo a proto si myslím, že by bylo správné to nějak napravit.
 
« Zpět


Diskuse: "Otevřený dopis bývalého starosty Václava Bublíka pro současného starostu Jiřího Hejpetra."
Datum: Jméno: Komentář:
- Žádné komentáře -
Přidat komentář | Zobrazit všechny komentáře