Od 24. ledna na obce čeká dotační program s celkovou částkou 60 milionů Kč.

24.01.2007, 20:14, Miloslav Sova

Až na 60 milionů korun si v letošním roce mohou sáhnout žadatelé v Programu stabilizace a obnovy venkova, který pro letošek vyhlásil Plzeňský kraj.

"Jedná se o zatím nejvyšší částku, vyčleněnou z krajského rozpočtu na dotace pro obce," říká náměstek hejtmana Vladislav Vilímec s tím, že se jedná o nejoblíbenější a nejžádanější dotační program mezi malými obcemi v regionu. Napomáhá realizaci konkrétních projektů obcí a výhodou je i jeho malá administrativní náročnost.

"Program stabilizace a obnovy venkova bude v letošním roce opět otevřen i pro svazky obcí a zájmová sdružení právnických osob," upřesňuje Vladislav Vilímec. Program bude vyhlášen 24.ledna 2007 na webových stánkách Plzeňského kraje, příjem žádostí potrvá do 9. února 2007. Bližší informace a podrobnosti budou zveřejněny v nejbližší době na stránkách www.plzensky-kraj.cz

 

Napadá mě spousta užitečných věcí, které nepotřebují žádnou extra projektovou dokumentaci vzhledem k velmi krátké době určené pro podávání žádostí. Obec by si klidně mohla požádat o dotaci na dětské hřiště, dotaci na betonové květináče nebo odpadkové koše. Studoval jsem úspěšnost žádostí za minulý rok a obce, které požádali o několik dotací v částkách do 100 tisíc korun na snadno kontrolovatelné projekty většinou se svojí žádostí uspěly a vždy obdržely minimálně polovinu požadované částky. Bližší informace se však dozvíme až zítra (24.1.2007). V roce 2006 obce mohli žádat například o následující akce:

 

  • Venkovská zástavba a občanská vybavenost - (budovy a plochy ve vlastnictví obce) – obecní úřad, školské zařízení, zdravotnické zařízení, hřiště, hasičská zbrojnice, hřbitov, tělovýchovné zařízení, kulturní zařízení, obytná budova, sakrální stavba, ostatní budovy
  • Veřejná prostranství – čekárna na zastávce hromadné dopravy, rybník, požární nádrž, likvidace či rekultivace nepovolené skládky, úpravy ostatních ploch
  • Veřejná zeleň – výsadba a obnova zeleně
  • Komunikace – místní komunikace a chodníky, cyklistické a pěší stezky
  • Technická infrastruktura - veřejné osvětlení, veřejný rozhlas, kanalizační síť, vodovodní síť, čistírna odpadních vod, plynofikace, elektrifikace, sběrný dvůr, netradiční zdroje energie

 

Více informací naleznete zde - jsou tu kontakty na povolané osoby i dokumentace platná pro rok 2007. V dokumentaci pro rok 2006 jsou také telefonické kontakty:

Bc. Lenka Šmejkalová - tel. 377 195 427

Ing. Radka Janová - tel. 377 195 424

Bc. Petra Hessová - tel. 377 195 695

Bc. Tomáš Vacek - tel. 377 195 559

 
« Zpět


Diskuse: "Od 24. ledna na obce čeká dotační program s celkovou částkou 60 milionů Kč."
Datum: Jméno: Komentář:
- Žádné komentáře -
Přidat komentář | Zobrazit všechny komentáře