Jak to vidím já - Obci hrozila exekuce a hrozba pořád není zcela zažehnána!

09.11.2009, 20:17, Miloslav Sova

Po odvolání starosty a volbě nového jsem si při procházce všimnul jedné zajímavé maličkosti. Po zveřejnění posledních článků se na mně začali usmívat lidé, kteří mne do té doby míjeli bez povšimnutí a naopak nekteří (naštěstí je jich menšina) se na mně začali pro změnu mračit. Pro ty co se mračí mám v dnešním článku informaci, která je snad přesvědčí, že důvody k odvolání Jiřího Hejpetra byly dostatečné. Pokusím se být mimořádně stručný a uvedu pouze fakta, závěry at si každý udělá sám.


 

O tom, že obec prohrála spor s Marií Fibingerovou nebylo na jaře tohoto roku žádných pochyb. Nic na tom nemohlo změnit ani dovolání k Nejvyššímu soudu v ČR, které bylo z velké části postaveno na již zmiňovaném „Souhlasném prohlášení“ uzavřeném mezi Jiřím Hejpetrem na straně jedné a Petrem Samcem a Pavlem Polankou na straně druhé. V rozsudku okresního soudu v Klatovech se však kromě náhrady soudních výloh stanovuje obci také povinnost ve lhůtě 90 dnů od právní moci tohoto rozsudku prostřednictvím odborných firem provést opravu krovu a poškozené střešní krytiny, výměnu starých oken, opravu poškozené omítky atd. (výčet nařízených stavebních prací není v tomto okamžiku důležitý).

 

Obec 90 denní lhůtu nedodržela, až do odvolání starosty Jiřího Hejpetra dne 16.10.2009 žádné konkrétní práce na opravě domu neprovedla.

 

Dne 20.10.2009, několik dní po odvolání starosty na podatelnu obce dorazilo usnesení Okresního soudu v Klatovech ve věci výkonu rozhodnutí pod spisovou značkou 18 E 74/2009 (pro vysvětlení písmenem E se ve spisové značce označují exekuční řízení). Soud nařizuje obci:

 

„... podle pravomocného a vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Klatovech ze dne 19.3.2008 (č.j.7C 148/2006) ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 31.10.2008 (sp.zn. 11Co364/2008 k vynucení splnění povinnosti.......oprávněné povoluje, aby na náklad povinného provedl sám nebo si dal provést některým jiným tyto práce...“

a dále se uvádí

 

„Povinný je povinen zaplatit oprávněnému zálohu na náklady potřebné na provedení práce ve výši 1.059.734 Kč a povinný je povinen zaplatit oprávněnému na náhradě nákladů výkonu rozhodnutí 4332 Kč.“

 

Přeloženo do srozumitelné řeči. Povinným je v tomto usnesení myšlená obec Žichovice, oprávněným paní Fibigerová. Jelikož jsme byty neopravili samy, může si je paní opravit sama (nebo na opravu sjednat firmu) a obec je povinná paní Fibigerové výše zmiňované náklady na opravu zaplatit.

 

Odvolání je možné do 15 dnů od doručení tohoto usnesení (doručeno bylo 20.10.2009).

 

Starosta obce Milan Šuba vědom si vážnosti situace okamžitě inicioval jednání mezi naší novou právničkou Mgr. Lenkou Vítkovou a právníkem paní Fibigerové. Souběžně s tímto krokem bylo sepsáno odvolání k tomuto usnesení, které jsme ještě v 15 denní odvolací lhůtě (2.11.2009) stihli podat k Okresnímu soudu v Klatovech. Mimochodem jak se bude řízení dále vyvíjet máte možnost sledovat on-line na této adrese .

 

Na pracovní schůzce 3.11.2009 byli zastupitelé seznámeni s návrhem inominátní dohody s paní Fibigerovou, v které se obec zavázala provést opravy podrobně specifikované v rozsudku okresního soudu ze dne 19.3.2008 (č.j.7C 148/2006-146). Paní Fibigerová na oplátku dle této dohody stáhne exekuci na výkon rozhodnutí. K podpisu dohody by mělo dojít v nejbližších dnech a pak již nám nezbyde nic jiného, než čekat a doufat, že paní Fibigerová se bude v realizaci své části dohody chovat zodpovědněji, než se dosud chovala obec k ní.

 

Co říci na úplný závěr? Nabízí se otázka. Věděli zastupitelé, že je proti obci vedené řízení ve věci výkonu rozhodnutí? Domnívám se, že ne. Osobně jsem se o exekučním řízení dozvědel den před hlasováním o důvěře starostovi, od paní Mgr. Vítkové, když se mně dotazovala zda mám o celé věci nějaké bližší informace.

 

Sečteno a podtrženo starosta obce měl na provedení nařízených oprav čas zhruba 350 dní (v rozhodnutí Krajského soudu byl potvrzen rozsudek toho okresního dne 31.10.2008) a ačkoliv jsme na nutnost začít alespoň některé rekonstrukční práce na pracovních poradách starostu J. Hejpetra upozorňovali (pokud mně pamět neklame), žádné konkrétní práce nebyly provedené. Perličkou na záver, už je snad jen nahlídnutí do jiného sporu, kde ve stejné věci žalovali paní Fibingerovou pánové Samec s Polankou, kde se rovněž cítili být vlastníky bytů a po zhruba ročním řízení svojí žalobu stáhli viz. detail spisové značky 6C69/2005

 

S celou kauzou úzce souvisí i jeden z posledních, pro mě trochu nejasných kroků bývalého pana starosty. Pro potřeby určovací žaloby nechal vypracovat a s obecního rozpočtu zaplatil nový geometrický plán, v kterém se s cizí stavební parcely p.č. 1/3 oddělila nová stavební parcela p.č. 1/5 nacházející se přímo pod částí zámku o kterou je veden výše zmiňovaný spor. V geometrickém plánu je přitom přímo uvedené, že na stavební parcele p.č. 1/5 stojí budova bez čísla popisného. Ve skutečnosti, ale na předmětné stavební parcele stojí část zámku s popisným číslem 1. Možná by do celé věci mohl vnést jasno právě bývalý starosta Jiří Hejpetr, kdyby ostatním zastupitelům vysvětlil důvod, proč byla nutná změna podle tohoto GPL (v žádném případě netvrdím, že J.Hejpetr v tomto konkrétním případě udělal něco špatného nebo protizákonného, pouze bych rád znal důvod, protože jak všichni dobře víme v soudních sporech může mít i zdánlivá maličkost velký právní význam).

 

Slíbil jsem fakta, takže úsudek at si každý udělá sám. Veškerá zde zmiňovaná dokumentace je v současné době dostupná na obecním úřadě, kdo nemá času nazbyt, může si exekuční rozhodnutí  prohlédnout přímo zde. 

 
« Zpět


Diskuse: "Jak to vidím já - Obci hrozila exekuce a hrozba pořád není zcela zažehnána!"
Datum: Jméno: Komentář:
15.01.2010, 09:43 kadlčák
23.01.2010, 00:00 Miloslav Sova Re:
28.03.2010, 12:41 Kopecký Re: Re:
Přidat komentář | Zobrazit všechny komentáře