Jak by mělo vypadat dětské hřiště aneb kdo si hraje nezlobí...(aktualizováno)

11.12.2006, 08:03, Miloslav Sova

Jen těžko by jste v Česku hledali město nebo obec, která by neměla alespoň jedno malé dětské hřiště nebo sportoviště. Dětská hřiště jsou totiž jakousi "módní záležitostí". Zastupitelé měst a obcí kteří výstavbu hrišť podporují, dávají jasný signál svým voličům, že jim záleží na vyrůstající mladé generaci. Častokrát se však setkávají s nedostakem vhodného, volného a dosatatečně velkého prostoru nutného pro realizaci dětského hřiště.

 

Obec Žichovice disponuje oploceným zámeckým parkem jehož součástí je několik stovek m2 nevyužitého prostoru a který by mu ostatní obce mohli pouze tiše závidět. Bohužel staré dětské hřiště za posledních 15 let nezaznamenalo žádné významné změny či modernizace (nepočítame-li letošní poněkud zbrklý nákup houpačky a dřevených hrazdiček provedený bez jakýchkoliv předchozích konzultací s rodiči místních dětí). V následujících řádcích bych rád zastupitelům obce trochu přiblížil problematiku dětských hřišť a představil několik firem, které se zabývají výrobou a prodejem vybavení hřišť. V neposlední řadě bych si dovolil navrhnout varianty řešení, které by významněji nezatížili obecný rozpočet a umožnili společnými silami zrekonstruovat dětské hřiště tak, aby se z něho v přištích letech opět ozýval dětský křik a smích...


Přesto, že jsem se do Žichovic přistěhoval téměř před 10 lety můj zájem o místní dětské hřiště nastal až po narození našeho syna Matěje. V té době jsme i s mojí manželkou začali postupně poznávat další mladé rodiče a logicky nás začali zajímat i možnosti herního a sportovního vyžití místních dětí. Obec Žichovice disponuje sice nádherným a prostorným zámeckým parkem, ale vybavení místního dětského hřiště pochází nejspíš z doby dávno minulé.

 

 Také proto jsem se rozhodl na jaře roku 2006 vystoupit na zasedání zastupitelstva a vznést dotaz týkající se možnosti rekonstrukce dětského hřiště a rozšíření jeho vybavení. Po vzrušené debatě jsem byl zastupiteli obce upozorněn na skutečnost, že dětská hřiště již nelze budovat svépomocí (což není tak úplně pravda) a že je nutné dodržet přísné normy Evropské Unie stanovené pro nově budovaná dětská hřiště a sportoviště (Od roku 1999 platí i v ČR celoevropská bezpečnostní norma pro zařízení dětských hřišt EN 1176, v ČR užívána ČSN EN 1176)

Také jsem byl upozorněn na nedostatek financí, nedostatečný zájem rodičů a na projekty, které jsou výhledově pro občany obce důležitější (např. kanalizace a čistírna odpadních vod). Po asi 15 minutové diskuzi jsem se dočkal odpovědi, která by se nechala interpretovat asi takto:


" Víme, že dětské hřiště je důležité a proto v nejbližší době na toto téma zahájíme diskuzi. Návrhy rodičů vítáme, je si však třeba uvědomit finační stránku celé věci a celý projekt důkladně promyslet".


Jaké bylo moje překvapení když cca. 10 dní  po jednání zastupitelstva na dětském hřišti vyrostla zcela nová řeťezová houpačka a také nové hrazdičky. Kontaktoval jsem tedy některé členy zastupitelstva, kteří však o rekonstrukci dětského hřiště neměli ani tušení a ukázalo se, že se iniciativy chopil sám starosta obce Jiří Hejpetr. Na jednu stranu mě mile překvapilo, jak rychle se věci dali do pohybu, na druhou stranu jsem již v té době měl za sebou několik strávených nocí u internetu, abych  si připravil podklady pro další jednání zastupitelstva, zmapoval ceny a kvalitu jednotlivých atrakcí. Již brzo se ukázalo, že nejsem sám, kdo si diskuzi o dětském hřišti představoval trochu jinak.

 

Korektní jednání ze strany zastupitelstva obce by bylo, kdyby stanovilo nejvyšší možnou částku, kterou je ochotno na rekonstrukci uvolnit a zvážilo také možnosti čerpání různých dotací. Potom by zahájilo jednání s rodiči, kde by se ujasnilo o jaké atrakce je možné hřiště rozšířit, které atrakce jsou vhodné pro různé věkové skupiny dětí, jak uspořádat jednotlivé herní prvky a v neposlední řadě od které (nebo kterých) firem tyto herní prvky pořídit.

Potom by  nemohlo dojít k situaci, kdy obec ukvapeně pořídila sice kvalitní a normy splňující jednomístnou houpačku, přitom však pro potřeby dětského hřiště by byla vhodnější dvojhoupačka (umožňuje zhoupnutí více dětí najednou, umožňuje montáž jednoho uzavřeného sedáku pro nejmenší děti). Navíc houpačka sice splňuje normu EN 1176, ale čouhající šrouby v úrovni dětské hlavičky normu celkem jistě nesplňují. O vhodnosti dopadové plochy by se také nechalo s úspěchem pochybovat. Cituji z dokumentu SZÚ:

 

"Materiálů bez výrazných vlastností tlumit nárazy se smí používat pouze mimo nárazový prostor ( ČSN EN 1177¨). Technická norma připouští do jednoho metru travnatý povrch ( udržovaný ) nad 1 metr výšky volného pádu předepisuje kůru o zrnitosti 20 až 80 mm, dřevěné hobliny o zrnitosti 5 až 30 mm, písek bez prachových a jílových částic o zrnitosti 0,2 až 2 mm a štěrk o zrnitosti 2 až 8 m. Minimální požadovaná hloubka je 300 mm, je-li použito drobného materiálu, musí být nanesen v tloušťce o 200 mm větší, tedy 500 mm."

Jistě si teď řeknete, proč do toho ten Sova tak šťourá. No třeba proto, že se mi jako občanovi nelíbí, když na jednom zasedání zastupitelstvo navrhne šiřší diskuzi a potom bez jakékoliv porady koupí první houpačku na kterou narazí. Nebo proto, že se zastupitelstvo nejdříve ohání bezpečnostními normami, ale potom je při realizaci herního prvku není schopno dodržet. A také proto, že bych byl velmi nerad, aby rekonstrukce dětského hřiště skončila nákupem jedné houpačky. K základnímu vybavení dětského hřiště dnes již celkem běžně patří třeba skluzavka, pružinová houpadla pro malé děti, kreslící tabule nebo prostorné pískoviště.

 

 

Výběr a rozmístnění herních prvků

V této části článku bych rád věnoval pozornost některým herním prvkům, které osobně považuji pro jednotlivé věkové kategorie za nejvhodnější. Snažím se přitom brát ohled i na finační stránku věci, takže pokud by byl projekt financován výhradně z prostředků obce je zcela vyloučené uvažovat o technicky složitých herních sestavách a zaměřím se tedy pouze na technicky a finančně nenáročné atrakce.

 

Pružinová houpadla pro nejmenší děti:

V současné době se už málokteré nově postavené nebo zrekonstruované dětské hřiště obejde bez populárních pružinových houpadel. Na trhu jich existuje celá řada v zásadě se dělí do dvou skupin podle použitého materiálu. Tělíčko houpadla může být vyrobeno z HPL (vysokotlaký laminát prakticky nezničitelný) nebo voděvzdorné překližky. Ve výjimečných případech si některé společnosti např. Tomovy parky vyrábějí houpadla sami z akátového a dubového dřeva.

Ukázky různých variací pružinových houpadel

Ceny houpadel se pohybují přibližně od 8500 Kč bez DPH za atrakci vyrobenou z voděvzdorné překližky, 8900 Kč za houpadlo z akátového dřeva a 9900 Kč za houpadlo vyrobené z vysokotlakého laminátu. Montáž tohoto herního prvku může provést zaměstnanec obce za cca. 1 hodinu čím se ušetří 800 Kč obvykle požadovaných za montáž.

 

Skluzavky ze schůdky

Skluzavky jsou velmi vděčným herným prvkem hojně využívaným na většině dětských hřišť. Většinou se setkáváme se skluzavkou laminátovou stále častěji se však objevují i odolnější materiály např. kovové a nerezové skluzavky. Ceny skluzavek nejsou nijak vysoké začínají na ceně kolem 4000 Kč ovšem je potřeba předem dobře zvážit především délku skluzavky (obvykle 150, 200, 250, 300cm) a také její výšku (obvykle 150, 200, 250cm). Od délky skluzavky bude záležet pro jak širokou věkovou kategorii bude skluzavka nakonec určená. Pokud není v místě hřiště přírodně prevýšený terén (svah nebo umělý kopeček který by se nechal využít k instalaci skluzavky) potřebujeme ke skluzavce také věžičku což celkovou cenu atrakce opět o něco navyšuje. Certifikovanou skluzavku s věžičkou lze obvykle pořídit od cca. 12 - 14 tisíc Kč. Jako nejvýhodnější pro nákup se jeví kombinace skluzavky z houpačkou kde za cenu jednoho herního prvku získáme prvky dva a navíc cena takové sestavy je téměř stejná jako cena samostatné skluzavky s věžičkou. Snad nejvýhodnější sestavu jsem našel v nabídce dětského programu Lesů Český Rudolec, kde plně certifikovaná sestava dvouhoupačky se skluzavkou vyjde na 18 500 Kč včetně DPH. Tato sestava má samozřejmě také svojí nevýhodu - je vyrobená ze středové kulatiny, která obsahuje různé praskliny, takže vyžaduje každoroční údržbu a v náročných povětrnostních podmínkách se snižuje její životnost.

Dvojhoupačka ze skluzavkou, cena 18 500 Kč včetně DPH (Zdroj: Lesy Český Rudolec)

 

Schůdky ze skluzavkou - nejlevnější varianta od cca. 14 000 Kč

 

 

Věžička ze skluzavkou nejlevnější varianty od cca. 25 000 Kč (Zdroj: FLORA SERVIS)

 

Pískoviště na žádném hřišti nesmí chybět

Pískoviště je tradiční součástí opravdu každého hřiště. I to však podle nových směrnic EU musí splňovat jisté náležitosti. Například kdysi nikdo nepřemýšlel nad tím kolik psů a koček navštíví v průběhu let takové pískoviště a častokrát i několik let nedocházelo k nějaké pravidlné výměně písku. Na co občas děti narazili při hraní si každý umí jistě představit a to nemluvím o různých infekcích a kožních chorobách které si děti z takového pískoviště mohli přinést. Doba se změnila a nově zřizovaná pískoviště už by měli mít možnost pískoviště zakrýt plachtou, dřeveným poklopem nebo ohradit prostor pískoviště tak aby byl přístup psů a koček zamezen.

V případě, že se pískoviště využívá nejen na hraní, ale i jako dopadová plocha pro skluzavku nebo jiné herní atrakce je naprosto nepřípustné kdysi oblíbené ohraničení ve formě betonové zídky. Také proto se stále časteji využívají na ohraničení pískoviště certifikované plastové stavebnicové díly nebo mnohem rozšířenější a levnější materiál - dřevené palisády. I ty však musí být sestavené a povrchově upravené tak, aby nemohlo dojít ke zranění dítěte (obvyklý nedostatek špatná povrchová úprava).

Pískoviště je dle mého názoru ideální příklad herní sestavy kterou obec může pokud dodrží základní bezpečnostní požadavky vybudovat svépomocí. V uplynulém roce jsem navštívil větší množství hřišť s certifikovanými herními prvky, prohlédl nabídky víc než desítky různých společností a nenarazil jsem na provedení pískoviště, které by nedokázali občané vyrobit svépomocí za mnohem nižší cenu.

 

 

 

 

Něco pro větší děti. Jak by mělo vypadat okolí hřiště?

Všechny popisované herní prvky jsou v podstatě určené pro děti od 3 do 14 let. Aby však hřiště skutečně dokonale plnilo svojí funkci bylo by vhodné postupem času hřiště doplnit i o atrakce určené pro větší děti a dospívajicí mládež. V našem případě by pro začátek stačilo obnovit schátralý povrch volejbalového hřiště,  případně zakoupit betonový stůl na stolní tenis.

 

V současné době nejen na dětském hřišti, ale prakticky v celém zámeckém parku postrádám odpadkové koše. Dost těžko můžeme po dětech požadovat, aby na hřišti udržovali pořádek, když žádná popelnice ani odpadkový koš v dohledu hřiště prostě není.

Netvrdím, že obec musí postavit hřiště snů v průběhu jednoho roku. Jednotlivé herní prvky se mohou pořizovat postupně. Na něco by se mohli najít peníze v obecním rozpočtu, některé herní prvky by se mohli pořídit za peníze z dotace. Některé společnosti zabývající se prodejem herních prvků jsou ochotné s dotací poradit nebo jí dokonce ve spolupráci s obecním úřadem zařídit. I při postupném zařizování dětského hřiště je však nutné mít již dopředu jasnou představu počtu a rozmístění jednotlivých herních prvků (například proto, aby se dopadové a ochranné zóny kolem jednotlivých atrakcí nepřekrývaly). A na závěr si dovolím snad jen jednu poznámečku:  " Zrekonstruované dětské hřiště by bylo naprosto ideálním dárkem pro děti v Žichovicích a kdyby se slavnostní otevření naplánovalo na 1.června neumím si představit lépe zorganizovaný Den dětí."

Odkazy na stránky výrobců a prodejců herních prvků pro dětská hřiště:

Tomovy parky s.r.o - (dětská hřiště z akátového dřeva)


Dětská hřiště - docekalova.cz (zaměření, projekce, výroba, montáž, servis)


PROLEMAX s.r.o (český výrobce hřišt a výhradní zástupce firmy AUKAM)


Karim.cz (prodejce dětského a městského mobiliáře)


Lesy Český Rudolec a.s (levné houpačkové sestavy a dětské domky)


FLORA SERVIS (výstavba dětských hřišť a oplocení)


Ceníky vybraných společností ke stažení:

Ceník Prolemax, Aukam 2006 (xls 59 kB)

Ceník Tomovy parky 2006 (xls 36 kB)

Ceník Karim 2006 (doc 680 kB)

 

 

 
« Zpět


Diskuse: "Jak by mělo vypadat dětské hřiště aneb kdo si hraje nezlobí...(aktualizováno)"
Datum: Jméno: Komentář:
16.01.2007, 20:19 alena
28.10.2007, 15:31 Josef Turšner Bezpečné a trvanlivé hřiště
12.04.2013, 11:35 Replica Handbags 1194342015@qq.com
12.04.2013, 11:35 Replica watches herms
12.08.2016, 12:20 Morak Dětská hřiště
19.05.2017, 22:12 tu rfh
19.05.2017, 22:12 gh dg
19.05.2017, 22:14 gsdgsdf dsff
10.08.2017, 04:16 adfdsf
Přidat komentář | Zobrazit všechny komentáře