Čáp černý na Otavě

14.06.2007, 22:40, Petra Hoblová

                                 
V posledních týdnech je možné u řeky Otavy v okolí žichovicko-rábského jezu pozorovat velmi vzácného čápa černého (ciconia nigra). Pravděpodobně zde byl pozorován již loni na podzim.


Jde jistě o vzácný úkaz, neboť čáp černý je plachý a vyhledává především rozsáhlé lesy v blízkosti vodních toků, nebo stojatých vod. Převažuje v lesech listnatých a smíšených, méně často bývá v jehličnatých. V bezlesé či přímo kulturní krajině s ojedinělými stromy se vyskytuje jen zřídka.
V Evropě se jeho stav silně snížil v 19. Století a ze západní Evropy černý čáp zcela vymizel. Po roce 1930 se však početnost začala opět zvyšovat a nastalo nové rozšíření na západ. I když se početnost populací tohoto impozantního ptáka zvyšuje, stále patří dle vyhlášky 395/1992 sb. do kategorie silně ohrožených druhů. Kromě naší legislativy je i předmětem ochrany CITES.

Žichovického čápa černého můžete spatřit pod jezem v náhonu, kde je klidná voda a má zde dostatek potravy.
Jeho výskyt byl oznámen  RNDr.Stanislavu Benedovi ze Západočeské pobočky České společnosti ornitologické.
Velmi ochotně se k výskytu čápa vyjádřil:

"Děkuji Vám za zajímavou zprávu o pozorování čápa černého v
Žichovicích.O tomto ptačím druhu se traduje, že je velmi plachý
a lidem se vyhýbá. Ale zřejmě to tak absolutně neplatí.Můj
kolega Jaroslav Tolar ze Spáleného Poříčí mi loni sdělil, že se
s ním setkal přímo uprostřed Sp. Poříčí, kde se procházel na
místním potoce a chytal ryby. Bylo to ovšem v 5 hodin ráno, takže
tam byl klid. Takže zřejmě mu vadí jen lidský ruch, kdežto blízkost
lidských sídel, pokud je tam klid, mu nevadí.
Černé čápy celostátně eviduje dr. Pojer, známý z rozhlasových
relací o čápici Kristýně. On bude jistě vědět, z kterého hnízdiště k Vám tento čáp mohl zaletět.
Myslím, že nebližší hnízdo je u Kašperských Hor. Kolem Plzně
máme několik hnízd černých čápů zhruba ve vzdálenosti 20-25
km od města.
Bílé čápy sleduji už od roku 1967. V Žichovicích se mnou spolupracuje
jako místní zpravodajka již dlouhou dobu paní Jaroslava Miková.
Kroužkování na bývalém okrese
Klatovy provádí pan Jiří Vlček ze Lnářského Málkova, pracující
na referátu živ. prostředí Plzeňského kraje."
 
« Zpět


Diskuse: "Čáp černý na Otavě"
Datum: Jméno: Komentář:
- Žádné komentáře -
Přidat komentář | Zobrazit všechny komentáře