18.Veřejné zasedání zastupitelstva obce: odvolání starosty , novým starostou zvolen Milan Šuba.

19.10.2009, 11:15, Miloslav Sova

Páteční řádně svolané veřejné zasedání zastupitelstva obce mělo na programu jen několik bodů. Po tom co starosta Jiří Hejpetr na posledním 17. veřejném zasedání neobdržel důvěru od dostatečného počtu zastupitelů bylo jedním z bodů 18-té schůze hlasování o odvolání starosty.


Schůze začala přivítáním nového člena zastupitelstva, kterým se stal Ing. Petr Kononov jako náhradník z kandidátky ČSSD za Ing. Václava Senfta, který se vzdal své funkce zastupitele. Ing. Petr Kononov složil slib zastupitele a poté jako nový člen zastupitelstva navrhl doplnit program schůze o rozpravu k hlasování o odvolání starosty. Svůj požadavek zdůvodnil tím, že nemůže zodpovědně hlasovat, aniž by si od každého z přítomných zastupitelů nevyslechl jejich osobní zkušenosti – zda vždy od starosty obdrželi kompletní informace potřebné pro zodpovědné vykonávání funkce zastupitele.

 

Následně bylo zahájeno hlasování o odvolání starosty Jiřího Hejpetra z funkce. Přítomno bylo 8 zastupitelů, starosta Jiří Hejpetr se zasedání neúčastnil. Celkem 6 zastupitelů bylo pro odvolání Jiřího Hejpetra z funkce starosty (Milan Šuba, Josef Hanzlík, Jaroslav Šuba, Jan Kavale, Ing. Petr Kononov a Miloslav Sova), proti odvolání byli 2 zastupitelé (Josef Vích, Miloš Hadvičák), nikdo se nezdržel. Starosta byl většinou všech zastupitelů odvolán z funkce.

 

Program pokračoval volbou nového starosty obce. Jediným kandidátem z řad zastupitelů byl pan Milan Šuba. V hlasování získal 6 hlasů zastupitelů (Hanzlík, Kavale, Šuba Jaroslav, Šuba Milan, Ing. Petr Kononov, Sova) dva zastupitelé se zdrželi (Vích, Hadvičák), nikdo nebyl proti. Milan Šuba byl většinou hlasů zvolen za starostu obce Žichovice pro zbytek volebního období.

 

V krátkém proslovu Milan Šuba připomenul, že kromě kritiky, která se vznesla na hlavu Jiřího Hejpetra, nikdo nezpochybňuje jeho zásluhy na rozvoji obce a následně vyjmenoval nejdůležitější věci, které se za jeho éry vybudovaly nebo zrekonstruovaly.

 

Vzhledem ke skutečnosti, že s odstupujícím zastupitelem Ing. Václavem Senftem obec přišla i o předsedu finančního výboru, byl na tuto funkci navržen Ing. Kononov, nominaci přijal a v následném hlasování byl zvolen.

 

Tento článek není a ani nemůže být oficiálním zápisem z veřejného jednání. Smyslem článku je čtenáře co nejrychleji informovat o důležitých událostech v naší obci. Osobně s potěšením konstatuji, že poslední tři veřejné zasedání navštívil překvapivě vysoký počet občanů a věřím, že tato vysoká účast vydrží i nadále.
 

 
« Zpět


Diskuse: "18.Veřejné zasedání zastupitelstva obce: odvolání starosty , novým starostou zvolen Milan Šuba."
Datum: Jméno: Komentář:
- Žádné komentáře -
Přidat komentář | Zobrazit všechny komentáře