Komentáře

Lamberg, nebo Lamberk? Falešný potomek pošumavského rodu.

I když šlechtictví v naší zemi neexistuje již přes 90 let, stále se jedná v lidském povědomí o prestižní záležitost, s kterou je spojována tradice, zodpovědnost, čest a silné morální zásady. Snad i proto je studium šlechty v popředí zájmu současných historiků a je i oblíbeným tématem laických badatelů, ať již v podobě heraldického či genealogického studia. (1)

 
připomínka
Bohunka Lamberková, 13.05.2012, 21:09 Odpovědět
Dobrý den jsem sestřenice zmiňovaného hraběte Lamberka a vím,že rodné listy jeho otce a svůj musel upravit.Ráda bych se s Vámi spojila a některé věci uvedla na pravou míru.Ne všechny věci uváděné panem karlem Lamberkem jsou nepravdivé.Jeho otec se historii našeho rodu věnoval a skutečně měl vytvořený strom života,který jsem jako malá holka viděla.Podle této kroniky a vyprávění mojí babičky t.j. skutečné matky pana Karla Lamberka st.jsme spojeni s hraběcím rodem Lamberků,ale byli jsme takzvaná větev po přeslici jak se to říkalo proto v rodném listě mého strýce Karla a mého otce Bohumila byla rubrika otce záměrně prázdná,aby jméno Lamberk zůstalo zachováno.Jelikož veškeré písemné důkazy měl strýc Karel Lamberk st. a po jeho smrti Karel Lamberk ml.mám písemností jen málo.Pan Karel Lamberk ml.také z rodinného stromu odstranil i větev s mým otce Bohumilem Lamberkem, mnou a mými dětmi.Budu ráda když mi někdo odpoví s kým bych ve svém pátrání mohla pokračovat. S pozdravem Bohumila Matoušková roz.Lamberková email: bohunka48@gmail.com
 
kontakt
Miloslav Sova, 14.05.2012, 13:38 Odpovědět
Dobrý den,
kontakt na vás jsem předal panu Novákovi a před chvilkou jsem dostal zprávu, že už si domlouváte schůzku v Praze. Takže nezbývá než popřát, aby vám setkání dobře dopadlo a schůzka byla přínosem pro obě strany. Hezký den přeje Sova
 
reakce
Jiří Vichta, 20.05.2012, 14:54 Odpovědět
Dobrý den,
věřím, že Vám babička něco takového vyprávěla. Obdobné věci se tradují skoro v každé rodině, zvlášť když k tomu příjmení nějak svádí, což je případ Lamberků. Skutečnost ale bývá jiná. V tomto případě lze velmi snadno a spolehlivě doložit, že to, co uvádíte, pravda není. Poddanský rod Lamberků, z něhož Vy i Karel Lamberk pocházíte, je na Mladoboleslavsku doložitelný už kolem roku 1700. Byli to chalupníci, nádeníci atd. Matriky s originálními zápisy jsou v archivech veřejně přístupné, navíc se postupně zveřejňují na internetu. Každý si tedy může ověřit, co je a co není pravda. Přijďte k nám do Státního oblastního archivu v Praze, vemte s sebou rodinné dokumenty a můžeme se na to podívat spolu.
Rád bych ještě zdůraznil, že pan Karel Lamberk ml. tento archiv v 70. letech prokazatelně navštívil a prokazatelně si z něj objednal několik úředních výpisů, jejichž ověření (podpisy, kolky, razítka) jsou použita v jeho zfalšovaných dokumentech. Na svého otce se tedy vymlouvat nemůže.
Zdravím
Jiří Vichta, Státní oblastní archiv v Praze
jiri.vichta@soapraha.cz
 
Stanovisko k diskusi
Karel Baumruk, 30.05.2012, 10:41 Odpovědět
Vážení pánové,
dnes mě dívky z Infocentra Žihobce upozornily, že na www.stránkách Obce
Žichovice probíhá
diskuse ve věci původu p. Karla Štěpána Lamberka.

Nemohu nečinně přihlížet k tomu, jak někteří lidé, o jejichž "zásluhách"
o tento kraj jsem bytostně přesvědčen,
diskutují jako z partesu tak, jako by se jednalo o diskusi mistrů světa.

Nechť si přátelé Novák, Sova a ostatní laskavě uvědomí, kolik práce je
skryto za úsilím nejen založení
o.s. Lamberská stezka, ale za záměrem a realizací celého záměru
sdružení, a to vůbec nefavorizuji
projekt ROPu "Žihobce-zámek, revitalizace a kulturní využití
historického objektu", který jistě ani
nepostřehli, že byl v době pěti a půl měsíce od převzetí staveniště po
otevření Muzea Lamberská stezka
a Infocentrum Žihobce předán veřejnosti v plnohodnotné verzi.

Kde byli oni kritici, kteří nemohou pochopit, že p. K.Š.Lamberk je vážně
nemocen a onu větu, která jim
tolik vadí budou převracet ještě mnohokrát? Je to právě ten předmět
první důležitosti? Nechte p. Lamberka
důstojně dožít!

Přijďte se podívat na dílo Lamberské stezky, hodnoťte konstruktivně!
Je to práce nejen Vašeho občana p. Jana Kavaleho, ale i ostatních (p.
Luboše Smolíka, ředitele Muzea
Dr. Hostaše v Klatovech, Mgr. Pavla Hubeného, pracovníka ŠNP , Dr.
Vladimíra Horpeniaka, pracovníka
Muzea Šumava K. Hory a celého zastupitelstva Obce Žihobce/
Znáte vůbec program LS pro rok 2012?
Hodnoťte klidně i dál, ale laskavě nekopejte do těch, co něco tvoří, na
rozdíl od Vás, kteří umíte pouze
bourat!

O co nám všem jde? O minulost? O pár slov nemocného člověka? O vlastní
důležitost? O vlastní zviditelnění?
Nikoliv, všichni, kteří pro Lamberskou stezku hoříme, chceme aby náš
kraj krásněl, aby se v něm lidem žilo lépe
a vše co nás strhává zpět je pro mě naprosto nepřijatelným!!!


Karel Baumruk, starosta Obce Žihobce
úterý 29. května 2012 21,20
 
Neporozumění
Veronika Kucrová, 30.05.2012, 19:05 Odpovědět
Vážený pane Baumruku,
celou kauzu dlouhodobě sleduji a ráda bych přidala několik postřehů. Domnívám se, že jste celý problém nepochopil správně. Tady nejde o očernění vzniku muzea či Vaší diskreditace, tady jde takřka o podvodné jednání určité osoby a dalších osob, které ji uvěřili a podle toho se pak chovali. Panu Lamberk je sice starší a nemocný člověk, což ho však nezbavuje odpovědnosti za "vodění za nos" celého okolí. A když se nerozpakoval falšovat úřední dokumenty - rodné listy a ještě je uveřejnit? Pomohu Vám - tady jde o uvedení skutečnosti na pravou míru, nikoli "boření", či dokonce "kopání", jak emotivně uvádíte.
Možná by stálo za to se více zajímat o pravou osobnost lidí, kteří se honosí péčí o pošumavské dějiny a památky. Nebo je to aplikace zatuchlé praxe "neotvírat krabci s názvem Nedávné dějiny", protože je to zbytečné a kdo ví, co by ještě mohlo vyplavat na povrch?
Studenti historie se již v prvním ročníku učí, že ne vše, co je psáno, je pravdou; jinými slovy se tomu říká kritika pramene, a to se týká i lidí...

s pozdravem Veronika Kucrová

rukbat@seznam.cz
 

Přidat komentář


Jméno:

Název:


Komentář: