Komentáře

Vyjádření starosty Obce Žichovice

Ihned v úvodu je třeba rezolutně odmítnout některá tvrzení a názory uveřejněné v článku pana Miloslava Sovy „Mystifikace Karla Štěpána Lamberka pokračují aneb Jak se snadno stát šlechticem“ ze dne 6. 5. 2012.

 
Pár upřesnění k vyjádření starosty
Miloslav Sova, 08.05.2012, 01:24 Odpovědět
Zdravím Milane

necháme to na občanech Žichovic a čtenáře, ať si sami udělají jasno, co na stránky obce patří a co ne. Až do dnešního večera jsem žil v domnění, že po delší době zveřejním opět článek, který navazuje na sérii předchozích článků, v kterých mapuji historii naší obce. Předpokládal jsem diskuzi, možná překvapení některých čtenářů, ale rozhodně jsem nečekal vyhrožování paragrafy (myslel jsem, že tato doba už je dávno za námi). Nevím na jaká tvrzení z mého článku reaguješ ve svém vyjádření, skoro bych řekl, že se tvé vyjádření týká příspěvku pana Nováka (který začíná modrým nadpisem Kauza Lamberk).

Větu "jeho lžím uvěřili starostové několika obcí" jsem ve své předmluvě k příspěvku Mgr. Jiřího Nováka rozhodně nepoužil já, tuto větu najdeš až ve vlastním článku pana magistra.

Nicméně použil jsem vyjádření "Lamberská stezka, jehož hlavní náplní je prezentace našeho kraje a rozvoj turistického ruchu jsou velice chvályhodné počiny, mají však jednu malou vadu na kráse. Jejich činnost je dost úzce spjata s „údajným šlechticem“ a přímým potomkem slavného rodu panem Karlem Štěpánem Lamberkem."

Tak a teď k těm paragrafům. S těmi se nemusím seznamovat. Ale aby i ostatní věděli o čem je řeč a čím mi to ve svém vyjádření v podstatě hrozíš: §184 Pomluva (1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

Tak, aby bylo jasno. Chceš tím naznačit, že jsem pomluvil pana Lamberka, který podle dvou historiků (Mgr. Nováka a Mgr. Vichty) prokazatelně falšoval rodné a křestní listy (na odhalení způsobu vzniku Lamberkových padělků se podílela i PhDr.Ivana Skálová) a poté je zveřejnil v knize, která je volně k prodeji? Nebo jsem pomluvil sdružení Lamberská stezka, když jsem označil jeho činnost za chvályhodnou s poznámkou, že je však úzce spjaté s Karlem Štěpánem Lamberkem? Pan Lamberk je čestným členem tohoto sdružení jak sám uvádíš a v reportáži České Televize ještě 1.5.2012 tvrdil, že je potomkem Gustava Jáchyma a vyjadřuje se o něm, jako o svém prapradědečkovi. Ve stejné reportáži vystupuje i předseda Lamberské stezky - takže asi byste si na příští schůzi měli udělat jasno, jak se váš čestný člen bude v budoucnosti prezentovat v médiích. Tolik k paragrafu - 184 pomluva.

Co se týká paragrafu 180: §180 (1) Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně zveřejní, sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje, které byly o jiném shromážděné v souvislosti s výkonem veřejné moci.....atd.

V článku byl zveřejněn jeden záznam z matriky, pocházející z října 1911. Teď máme květen 2012. Tedy více než 100 let starý dokument. Navíc záznam již byl publikován ve Vlastivědném sborníku Muzea Šumavy, který si kdokoliv může zakoupit v Sušickém Muzeu.

Takže pokud nemá zastupitelstvo obce k projednávání důležitější záležitosti, klidně můžete řešit pana Sovu a jeho troufalost, zveřejnit něco, o čem si cvrlikají již vrabci na střeše. Pokud nebudu v práci s radostí se zůčastním a zodpovím případné otázky zastupitelů :-) Přeji hezký den Míla Sova
 
, 08.05.2012, 10:05 Odpovědět
Ahoj Miloši, bohužel s Tebou opět nemohu souhlasit, pokud by tyto stránky nebyly oficiálním webem obce, mohlo by na nich býti cokoli a opravdu by mohl rozhodovat o obsahu čtenář. V případě stránek obce jsou nastavena určitá pravidla, a to nejen ta morální. Pokud zazní na webu obce nějaké vyjádření či prohlášení, je bráno, že je to stanovisko obce, nebo jejích zvolených představitelů, proto ta reakce na Tvůj článek. Obec se musí veřejně distancovat od nepodložených závěrů, úvah a sdělení (nebo se mýlím a o kauze Lamberk již rozhodl nezávislý soud?). To, že tyto informace poskytují různí badatelé, kteří se historií zaobírají, je možná v pořádku, ale obec se tímto problémem nezaobírala, neboť se jí v podstatě netýká, a proto se nemohou objevovat v jejích oficiálních oznámeních. Nevím, jakou "dobu co je za námi" máš na mysli, možná tu, ve které se beztrestně o někom může prohlásit, že je podvodník a lhář, a to na základě informace, kterou jsem si někde přečetl? Samozřejmě lidé mají právo na informace a na vyjádření svého vlastního názoru, ale znovu připomínám, nemůže být tento názor prezentován jako oficiální názor obce. V případě mého doporučení prostudovat zmíněné dva § došlo z tvé strany k nepochopení. V žádném případě jsem ti s nimi neměl v úmyslu vyhrožovat, pouze jsem tě upozornil, čeho se může týkat reakce poškozené osoby p. Lamberka. Také v avizovaném projednání záležitosti zastupitelstvem jsem nemyslel projednání troufalosti pana Sovy, jak píšeš, ale zabezpečení toho, aby se napříště nemohlo stát, že jako hlavní oznámení Obce Žichovice vyběhne na čtenáře zpráva bulvárního charakteru, která navíc může někoho poškozovat a pro obec může znamenat problém s právní dohrou. Hezké slunečné ráno přeje Milan Šuba
 
Aktualizace
Miloslav Sova, 09.05.2012, 00:42 Odpovědět
Ahoj Milane,

článek jsem aktualizoval, hned za perexem najdou čtenáři jasné upozornění, že článek není oficiálním stanoviskem obce. Takto budou označené všechny moje případné články, po dobu, kdy tento web bude oficiální stránkou obce Žichovice. V tom s tebou mohu souhlasit a omlouvám se, zapoměl jsem, že jsem stránky dal obci do pronájmu :-)

Co se týká nepodložených závěrů, úvah a sdělení - všechny závěry pana Mgr. Nováka a Mgr. Vichty jsou natolik podložené, že víc už to snad podložit nejde. Nevím zda ti dal Honza Kavale přečíst oba články (určitě je má k dispozici), nicméně zejména Mgr. Vichta ze SOA Praha si ve svém článku rozhodně nebere servítky - takže si je 100% jistý, že Lamberk dokumenty padělal. Navíc na padělky upozornil již v roce 2003 Tomáš Tyl v Genealogických a heraldických listech.

Co se týká tvé otázky, zda v kauze Lamberk rozhodl nezávislý soud. Nepředpokládám, že by někdo s historiků cítil potřebu podávat oznámení na pana Lamberka a zda je falšování vlastního rodokmene vůbec nějakým trestním činem (jsou to lidi, kteří studují archivy a určitě netouží po tom tahat staršího pána po soudech). A nepředpokládám ani to, že by pan Lamberk žaloval hned několik historiků najednou, když v kauze existuje tolik přesvědčivých důkazů v jeho neprospěch. Navíc už tak mohl učinit dávno.

Ponechám stranou, že si článek označil za zprávu "bulvárního charakteru" - protože bulvární je možná tak nadpis - ale když bych to bral tvojí optikou musel bych označit za bulvár i Vlastivědní sborník Muzea Šumavy, kde článek nesl nadpis "Lamberg nebo Lamberk? Falešný potomek pošumavského rodu". Nebo Archivní časopis kde vyšel článek "Jak se stát hrabětem - recept podle pana Lamberka" případně Genealogické a heraldické listy, kde recenze začínala slovy "Die Abhandlung befasst sich mit einem der größten genealogischen der Betrugsfalle der letzten Zeit." volně přeloženo Esej se zabývá jedním z největších genealogických podvodů v poslední době.

Nicméně nemá smysl, abychom si tady dopisovali. Článek je dodatečně řádně označen a ty jsi dal ve svém stanovisku dostatečně najevo, že se obec distancuje od publikovaných informací. Vzhledem k tomu, že pan Lamberk dostal šanci prostřednictvím televizní reportáže oslovit diváky České Televize - domnívám se, že stejnou šanci by měli dostat historikové, aby předložili všechny své důkazy a výsledky svého bádání.

Jinak díky za slunečné ráno, dnes to bylo téměř na koupání :-) Míla Sova
 
Reakce
Jiří Vichta, 10.05.2012, 12:26 Odpovědět
Dobrý den,
dovolte mi stručný příspěvek do Vaší diskuze. Pan Karel Š. Lamberk opravdu není s rodem Lambergů nijak příbuzný. O tom není potřeba diskutovat, protože to je již v odborné literatuře popsáno a doloženo pečlivým výzkumem archivních dokumentů. Nejedná se o nějaké názory či úvahy, ale o odborné studie, na které mimochodem pan Lamberk nijak nereagoval, protože dobře ví, že jsou pravdivé a nevyvratitelné. Přiznám se ale, že mě jeho nedávný televizní výstup, kde opět vystupuje jako potomek rodu Lambergů, velmi nemile překvapil.
Hezký den
Jiří Vichta
archivář Státního oblastního archivu v Praze
 

Přidat komentář


Jméno:

Název:


Komentář: