Komentáře

Mystifikace Karla Štěpána Lamberka pokračují aneb Jak se snadno stát šlechticem.

Karel Lamberk, reprofoto z jeho knihy Kněžna Káča a Lamberkové v ČecháchNová expozice rodu Lambergů v Žihobcích nebo občanské sdružení Lamberská stezka, jehož hlavní náplní je prezentace našeho kraje a rozvoj turistického ruchu jsou velice chvályhodné počiny, mají však jednu malou vadu na kráse. Jejich činnost je dost úzce spjata s „údajným šlechticem“ a přímým potomkem slavného rodu panem Karlem Štěpánem Lamberkem. Archivní materiály a genealogická rešerše odhalují skutečnost, že Karel Štěpán Lamberk si svůj šlechtický původ z neznámých důvodů poněkud „přibarvil“, historikové by asi použili přesnější výraz „vymyslel“.Zatím nejsou vloženy žádné příspěvky.
 

Přidat komentář


Jméno:

Název:


Komentář: