Komentáře

Úvod a stručné dějiny Žichovic - doslovný přepis kroniky

Historických zpráv o Žichovicích v Žichovicích není. Vlastník Žichovic Jan Filip kníže z Lamberka, biskup pasovský kázal roku 1708 přenésti archiv a jiné věci, které ještě na hradu Rábí zbyly do zámku žichovického. Archiv ten však i vše, co o Žichovicích jedná, za Gustava Jáchyma z Lamberka převezeno bylo do Štýru v Horejších Rakousích, kde v knížecím Lamberském archivě uloženo jest.Zatím nejsou vloženy žádné příspěvky.
 

Přidat komentář


Jméno:

Název:


Komentář: