Důležité kontakty a odkazy:

 

 

 

Důležité kontakty:

 

 

Hasiči:                        150

Zdravotníci:               155

Policie:                       158

Tísňová volání:           112

 

Krizové číslo:                    724 181 609

Povodňová komise obce:  376 596 107
                                         376 596 140
                                         724 181 609


 

Důležité odkazy:

 

 

Hasičský záchranný sbor ČR: http://www.hzscr.cz/default.aspx

 

Stavy a průtoky na vodních tocích: http://hydro.chmi.cz/hpps/

 

Výstražné informace, počasí, voda (ČHMÚ):http://portal.chmi.cz/

 

Vývoj počasí v SRN: http://www.wetteronline.de/dldlradf.htm

 

Informace vhodné pro školy: http://www.zachranny-kruh.cz

 

Portál ochrana obyvatel: http://www.ochranaobyvatel.cz/

 

Armáda – Krajské vojenské velitelství Plzeň: http://www.kvv-plzen.army.cz/

 

POKOS – Příprava občanů k obraně státu: http://www.pokos.army.cz/

 

Armáda – Aktivní zálohy: http://www.aktivnizaloha.army.cz/

 


Různé:

 

UTÍKEJ, SCHOVEJ SE , BOJUJ!: 

https://www.youtube.com/watch?v=XxkZRze5Pd8

 

 

 

<-Zpět