Pohled na firmu Klement (vápenná pec v Žichovicích)


Pohled na firmu Klement (vápenná pec v Žichovicích)


Originální velikost