Žádosti o informace podle zákona č.106/1999 Sb. a odpovědi

 

V r. 2020 byly podle zák. 106/1999 Sb. poskytnuty následující informace:

 

Informace 1 - 2020

 

V r. 2019 byly podle zák. 106/1999 Sb. poskytnuty následující informace:

 

Informace 1 - 2019

 

V r. 2018 byly podle zák. 106/1999 Sb. poskytnuty následující informace:

 

Informace 1 - 2018

 

V r. 2017 byly podle zák. 106/1999 Sb. poskytnuty následující informace:

 

Informace 1 - 2017

 

Informace 2 - 2017

 

Informace 3 - 2017

 

Informace 4 - 2017

 

Informace 5 - 2017 - z důvodu velikosti dat je možné do smluvy nahlédnou                                            v úředních hodinách v kanceláři OÚ Žichovice

 

Informace 6 - 2017

 

V r. 2016 nebyly podle zák. 106/1999 Sb. poskytnuty žádná informace:

 

V r. 2015 byly podle zák. 106/1999 Sb. poskytnuty následující informace:

 

Informace 1 - 2015